Kinderopvangtoeslag 2014

In het Begrotingsakkoord van september 2013 is besloten dat er €100 miljoen extra beschikbaar komt voor kinderopvangtoeslag, om de druk voor midden- en hogere inkomens te verlagen.

Ouders die gezamenlijk €47.812 of meer verdienen, ontvangen een hogere bijdrage voor het kind dat de meeste opvanguren krijgt. En ouders met een inkomen vanaf gezamenlijk een inkomen vanaf €103.547 kunnen weer kinderopvangtoeslag krijgen voor het kind met de meeste opvanguren. Zij krijgen 18 procent van de kosten vergoed (tot het maximumuurtarief).

Benieuwd hoeveel toeslag je komend jaar krijgt? Kijk dan op, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2013-386.html.

Kinderopvangvergoeding per uur

De maximum vergoeding per uur (het door de overheid bepaalde uurtarief waarover de Belastingdienst kinderopvangtoeslag uitkeert) wordt geïndexeerd. Voor 2014 bedraagt dit tarief €6,70 voor opvang in het kinderdagverblijf (was €6,46). Voor buitenschoolse opvang wordt het uurtarief €6,25 (nu nog €6,02). En voor gastouderopvang komt het bedrag uit op €5,37 (tegen €5,17 euro in 2013).

Het tarief voor gastouderopvang ’t Visserstuintje wordt verhoogd van €4,75 naar € 5,00 per uur.

Vergeet u met het oog op deze verhoging niet de actuele uurtarieven van ‘t Visserstuintje door te geven aan de Belastingdienst.

Nog maar één rekeningnummer voor toeslagen

Sinds 1 december 2013 is het niet meer mogelijk om toeslagen, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag op verschillende rekeningnummers te ontvangen. De Belastingdienst maakt voortaan gebruik van één bankrekeningnummer voor alle toeslagen.

Boetes

Net als in 2013 kan de boete bij fraude met kinderopvangtoeslag oplopen tot 100 procent van het fraudebedrag. Wie opnieuw fraudeert, wordt voor maximaal vijf jaar uitgesloten van het ontvangen kinderopvangtoeslag. Verder kun je rekenen op een hogere boete als je een verlaging van het aantal opvanguren niet tijdig doorgeeft.